ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ក្រុមហ៊ុនកែច្នៃដែកហាំងចូវលីលី។

អាសយដ្ឋាន

លេខ ២០ ផ្លូវហ្វុងឌូក្រុងភីងយ៉ាអូស្រុកយូហាំង ៣១១១១៥ ហាំងចូវភីចិន 

អ៊ីមែល

ទូរស័ព្ទ

០០៨៦-១៥៣២៥៧១៧២២៣

០០៨៦- (០) ៥៧១-៨៨៥៣៣២៣០

ម៉ោង

២៤ ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ 

៦ ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង